เว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลข่าว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

แหล่งข้อมูลรวบรวมสถานการณ์ข่าว บทความการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เข้าใช้งาน
หอจดหมายเหตุข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รวบรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน ม.อ. ปัตตานี

เข้าใช้งาน
ฐานข้อมูลข่าว ม.อ. ในหนังสือพิมพ์

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เข้าใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แหล่งรวบรวมประวัติศิษย์เก่าของ ม.อ. ปัตตานี

เข้าใช้งาน
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เข้าใช้งาน
วารสารข่าวศรีตรัง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ ม.อ. ปัตตานี

เข้าใช้งาน
Pattani Heritage City

โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี

เข้าใช้งาน
ฐานข้อมูลสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รวบรวมสูจิบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เข้าใช้งาน
เว็บไซต์ภายนอกมหาวิทยาลัย
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดปัตตานี

เข้าใช้งาน
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

เข้าใช้งาน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เข้าใช้งาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เข้าใช้งาน