ติดต่อเรา
สำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานที่ตั้ง : 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-331300
โทรสาร : 073-333587

สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี